Lika rättigheter i skolan

Lyssna
Lika rättigheter i skolan - handledning

"Lika rättigheter i skolan" är en handledning för att främja likabehandling i skolan. Handledningen har fokus på likabehandlingsarbetet i sin helhet, det handlar om hur skolans visioner, mål och åtgärder omsätts i ord och handling – varje dag.

DO vill visa hur skolans anställda kan verka för att likabehandlingsarbetet verkligen blir en integrerad del av hela verksamheten som involverar alla som berörs av den. Handledningen vänder sig till personal inom skola och skolbarnsomsorg.

Du kan både beställa handledningen i tryckt format och ladda ner den i pdf-format.

Handledningen har tagits fram av DO i samarbete med Skolverket och Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen. Den är uppdaterad i enlighet med nya skollagen SFS 2010:800 och Skolverkets allmänna råd. Lika rättigheter i skolan är en revidering av ”Förebygga diskriminering och kränkande behandling i skolan” från 2009.

Ladda ner
Artikelnummer H 5.1 2012
Pris exkl. moms 50 kr/st
Pris inkl. moms 53 kr/st
Beställ  

Hjulet

I handledningen finns ett "hjul" som visar de olika stegen i likabehandlingsarbetet och fungerar som ett stöd.

Hjulet utgår från centrum, det vill säga skolpersonal, elever och föräldrar. Hjulet läses inifrån och ut.

Ladda ned Hjulet för likabehandlingsarbetet (pdf)