Checklista för aktiva åtgärder i arbetslivet

Lyssna
Bild på checklistan för aktiva åtgärder

Den här checklistan vänder sig till arbetsgivare och fackliga förtroendevalda.

Den kan användas för att kontrollera att det aktiva arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter lever upp till lagens krav och att planen fungerar som ett konkret verktyg i arbetet.

Ladda ner