Blankett för redovisning av resultatet av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner

Lyssna

Blankett för redovisning av resultatet av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner enligt kap 3. 10-11 §§ i diskrimineringslagen. Blanketten är i wordformat så att du enkelt kan fylla i uppgifterna.

Ladda ner

Relaterade produkter

DO har publicerat mer material till hjälp i arbetsgivarnas lönekartläggningsarbete.

Relaterat

Arbetsgivare vars handlingsplaner nu granskas i ärendet "Uppföljning av JämO:s Miljongranskning: Granskning av arbetsgivares handlingsplaner" ska använda en annan, särskild redovisningsblankett.