Anmälningsblanketter

Lyssna

Anmälningsblanketterna går att fylla i och finns både som pdf- och wordfiler. Blanketterna finns nedan och är sorterade under område.

För att kunna fylla i blanketterna läs instruktioner längst ner på sidan.

Arbetslivet

Diskriminering av arbetsgivare

När en arbetsgivare behandlar någon sämre än någon annan person i en jämförbar situation är det diskriminering. Diskrimineringen ska ha samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Det går även att anmäla om en arbetsgivare behandlar anställda sämre och det kan ha samband med föräldraledighet.

Blankett: Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande  (pdf)

Blankett: Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande (word)

Brister i det förebyggande och främjande arbetet hos en arbetsgivare (aktiva åtgärder)

Aktiva åtgärder innebär att alla arbetsgivare måste bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering i arbetslivet som har samband med kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Arbetet ska ske i samverkan med de anställda – vanligtvis tillsammans med fackliga representanter.

Som exempel innebär detta att arbetsgivare är skyldiga att upprätta en jämställdhetsplan, göra lönekartläggning samt ta fram en handlingsplan för jämställda löner.

Blankett: Anmälan om att en arbetsgivare brister i det förebyggande och främjande arbetet (pdf)

Blankett: Anmälan om att en arbetsgivare brister i det förebyggande och främjande arbetet (word)

Diskriminering inom annat arbetslivsområde

Diskrimineringsförbudet gäller också inom en rad andra områden som är kopplade till arbetslivet, till exempel diskriminering av ett fackförbund eller en arbetsgivarorganisation, en a-kassa, en arbetsförmedling eller vid start av eget företag.

Blankett: Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde (pdf)

Blankett: Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde (word)

Utbildning

Diskriminering av utbildningsanordnare

Utbildningsanordnare som exempelvis högskolor, universitet, skolor, förskolor får inte diskriminera skolelever eller studenter. Även barn i förskolan eller i fritidsverksamhet är skyddade mot diskriminering. Diskriminering är när personal på en skola, högskola eller annan utbildning behandlar någon sämre än en annan person i en jämförbar situation och det har samband med  kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Blankett: Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller missgynnande (pdf)

Blankett: Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller missgynnande (word)

Brister i det förebyggande och främjande arbetet hos en utbildningsanordnare (aktiva åtgärder)

Aktiva åtgärder innebär att en utbildningsanordnare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Utbildningsanordnare som exempelvis högskolor, universitet, skolor, förskolor samt vissa vuxenutbildningar är till exempel skyldiga att varje år upprätta en likabehandlingsplan.

Blankett: Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i det förebyggande och främjande arbetet (pdf)

Blankett: Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i det förebyggande och främjande arbetet (word)

Samhällslivet

Det finns även skydd mot diskriminering inom fler samhällsområden.
Förbud mot diskriminering gäller bland annat för verksamheter som socialtjänst,  socialförsäkringssystemet, bemötande från myndighet, hälso- och sjukvård, bostadsmarknaden, butik och restaurang med mera.

Blankett: Anmälan om diskriminering inom samhällslivet (pdf)

Blankett: Anmälan om diskriminering inom samhällslivet (word)

Instruktioner för att fylla i blanketterna

Adobe Acrobat Reader och Adobe Acrobat

Adobe Acrobat Reader kan kostnadsfritt hämtas från Adobe. Den används för att läsa och skriva ut pdf-filer. Du kan inte spara ifyllda blanketter med Adobe Acrobat Reader.

Hämta Adobe Acrobat Reader från Adobe

Adobe Acrobat är en produkt som Adobe tar betalt för. Adobe Acrobat används för att skapa och redigera PDF filer. Har du Adobe Acrobat installerat kan du även spara ifyllda PDF blanketter.

Använd tab tangenten för att förflytta dig mellan ifyllnadsfälten i en PDF-blankett, Shift+tab för att backa och för att fylla i kryssrutor kan du använda mellanslag eller använda musen.

Microsoft Word

Om du inte har tillgång Microsoft Word kan du installera och använda Microsoft Word Viewer som kostnadsfritt kan hämtas från Microsoft för att öppna och skriva ut Word-blanketterna. Lägg märke till att du inte kan skriva i Word-blanketten på skärmen med Word Viewer.

Hämta Microsoft Word Viewer 2003 från Microsoft  

Publiceringsdatum: 2014-07-09