Utbildning

Lyssna Teckenspråk

Bild från undervisning på SFI

En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (2010:800), utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina omfattas av krav på förebyggande arbete.

Exempel på utbildningsanordnare som omfattas av lagkravet är högskolor, universitet, skolor och förskolor. Kravet innebär att de måste ha ett förebyggande arbete mot diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Det förebyggande arbetet ska beskrivas i en plan som följs upp årligen.

Ett förebyggande arbete bör ske i samverkan med studenterna, eleverna eller barnen och vissa fall för de yngre barnen, även föräldrarna. Vanligtvis sker samarbetet tillsammans med exempelvis föräldraråd, elevråd eller studentkårer.

Studieförbunden och polishögskolan omfattas inte av lagkravet. DO rekommenderar ändå att även dessa utbildningsanordnare bedriver ett förebyggande arbete.

Som du kan se i vänster meny hittar kan du läsa mer om vad som gäller specifikt för förskolor, skolor och högskolor.

Publiceringsdatum: 2012-01-20

Stöd och handledningar

Planforskolan.se är ett gratis webbverktyg som ska hjälpa er som arbetar i förskolan eller skolan med det planmässiga arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan för skolan

Husmodellen är en enkel och konkret granskningsmetod som kan bidra till att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i skolan och förskolan.

Husmodellen – skolan

Husmodellen – förskolan