Förvärvsarbete och föräldraskap

Lyssna Teckenspråk
Bild på mamma med barnvagn

Arbetsgivare ska underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Kvinnor tar fortfarande ut merparten av föräldraledigheten, stannar oftast hemma för vård av sjukt barn och tar ledigt för inskolning. Alltför ofta hamnar föräldrar, speciellt kvinnor, efter lönemässigt eller går miste om en befordran. Det är bakgrunden till att lagstiftaren bestämt att arbetsgivare ska arbeta aktivt med föräldraskapsfrågor.

Förslag på frågor till kartläggningen

 • Hur ser uttaget av föräldraledighet, vård av sjukt barn med mera ut? Hur mycket föräldraledighet tar kvinnor respektive män? Finns hinder för kvinnor eller män att ta föräldraledigt eller vårda sjuka barn?
 • Undersök övertidsfrekvens och synen på övertid. Är övertid ett krav på arbetsplatsen, uttalat eller underförstått? Är villighet att jobba kvällar och helger meriterande, uttalat eller underförstått?
 • Behövs flexibla arbetstider eller möjlighet att arbeta hemma periodvis eller vissa dagar i veckan? Förläggs möten till tider och platser som försvårar för föräldrar att hämta och lämna på dagis?
 • Hur ser löner och löneutveckling ut för anställda med barn?

Förslag på åtgärder utifrån kartläggningen

 • Fatta ett policybeslut om att föräldraledighet är meriterande.
 • Håll föräldralediga informerade om vad som händer på arbetet, sänd hem mötesprotokoll, bjud med dem på resor och konferenser och se över behovet av kompetensutveckling när de är på väg tillbaka från en föräldraledighet.
 • Minska övertiden.
 • Inför flexibel eller individuell arbetstid. Vid skiftarbete: Ge småbarnsföräldrar företräde till val av skift.
 • Inför delat chefskap så att även chefer kan vara föräldralediga eller ha flexibel arbetstid under den period de är småbarnsföräldrar.
 • Fyll ut föräldrapenningen med lön.
 • Se över att föräldralediga inte missgynnas lönemässigt och se till att de omfattas av den årliga lönerevisionen.
Publiceringsdatum: 2010-01-19

Förbjudet att missgynna

Observera att det är förbjudet för arbetsgivare att missgynna någon på arbetsplatsen om det har samband med föräldraledighet.

Läs mer om missgynnandeförbudet