Positiva effekter för hela arbetsplatsen

Lyssna

Ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter handlar om människors rätt till en god arbetsmiljö fri från diskriminering. Ett målinriktat jämställdhets- och mångfaldsarbete för även med sig positiva effekter för hela arbetsplatsen.

Så här säger några arbetsgivare:

”Vårt jämställdhetsarbete har skapat ett bättre arbetsklimat, sjukfrånvaron sjönk och vi fick nöjdare personal”

”Med större mångfald har vår arbetsplats blivit attraktivare och mer kreativ och vi kan möta alla kunders behov, t ex genom att vi har personal som pratar alla de språk som våra kunder pratar”

”För oss handlar det om att tillvarata kompetens och att ha en blandad grupp som kan fatta komplicerade beslut”

Goda exempel
Hur kan man jobba framgångsrikt för lika rättigheter och möjligheter? Läs om hur Coca Cola, Göteborgs stadsteater, Fresh AB, Indexator AB, ITT Water & Wastewater, Länsstyrelserna, Swedbank, Södertälje kommun och Volvo gör.

Länk till goda exempel

Publiceringsdatum: 2011-10-17