För facket

Lyssna
Bild på ett pussel i färgerna, gult, orange och lila
Lika rättigheter och möjligheter handlar om fackliga kärnfrågor som lön, arbetsmiljö och trygg anställning.

Facket har en nyckelroll

Facket har en nyckelroll i arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Facket ska enligt diskrimineringslagen

  • samverka med arbetsgivaren om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen
  • företräda medlemmar som blivit utsatta för diskriminering.

I högerspalten hittar du goda exempel, en checklista och vanliga frågor och svar om aktiva åtgärder som kan vara en hjälp i arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter. 

Positiva effekter för hela organisationen 

Ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter kan ge positiva effekter för hela arbetsplatsen.

Publiceringsdatum: 2011-11-30

Frågor och svar

Frågor och svar om hur arbetsgivare och fack kan arbeta med aktiva åtgärder.

Frågor och svar om aktiva åtgärder i arbetslivet

Om begreppen

Det finns många begrepp som florerar inom det här området.

Läs mer om vilka begrepp DO använder