Nyckeln till ett friskare arbetsklimat

Lyssna
– På Fresh arbetar vi i självstyrda team och strävar efter att spegla samhället i miniatyr. Vi har en väldigt hög frisknärvaro och det finns en arbetsglädje, säger Boris Glans på Fresh AB.

Varför arbetar ni med jämställdhet- och mångfaldsfrågor?
– Det finns ett enkelt svar. Att ha mixade team är en fördel – det blir mycket diskussioner som mynnar ut i bra förslag när vi behöver förändra och förbättra något i verksamheten. Det är också lärorikt och stimulerande att ha medarbetare med olika bakgrund och från olika kulturer.

Kan du ge ett konkret exempel på något ni har gjort?
– Ett exempel är att anställa kvinnor till mansdominerade yrken, jobbet som plåtslagare gick till en tjej och det berodde på hennes kompetens och meriter. Hon blev respekterad direkt.

– En annan sak är att vi ger medarbetarna mycket frihet och ansvar. Du är din egen chef. Medarbetarna jobbar med alla delar i hela processen och de är med från början i diskussionerna. Inom teamen fattar man många av besluten utifrån vad som behövs. Det ökar delaktigheten och engagemanget. Istället för chefer finns det coacher och större frågor tar man beslut om i styrelsen.

– Vi har också en öppen kommunikation, bland annat på våra måndagsmöten. Vi pratar om allt, vare sig det går bra eller dåligt. När det går bra för företaget får hela personalen åka på studieresa. Det ger en extra uppmuntran. I år var vi i Kina och hälsade på vårt dotterbolag som ligger där.

– Under personaldagarna som vi har varje år är alla med och diskuterar frågor om till exempel värderingar, mångfald och jämställdhet. Vi har även återkommande attitydundersökningar och medarbetarsamtal för att följa upp arbetet.

Vilka resultat/effekter har ni fått?
– Vi har en väldigt hög frisknärvaro på 97-98 procent och det finns en arbetsglädje. Friskare och engagerade medarbetare bidrar ju också till ett bättre resultat. Vi har expanderat och mångdubblat vår omsättning sedan förändringen av verksamheten som skedde i mitten på 90-talet. 

Lärdomar?
– Att man inte ska gå in och peta i småsaker utan låta medarbetarna själva komma fram till egna lösningar. Samtidigt är det viktigt att man är synlig och finns till hands. Det gäller också att hela tiden påminna sig om att det är ett ständigt pågående arbete. Och man måste vara beredd på att möta konflikter som kan uppstå i teamen när människor har olika bakgrund och erfarenheter.

Publiceringsdatum: 2011-11-30

Boris Glans

"Vi pratar om allt, vare sig det går bra eller dåligt."

Fakta Fresh AB

Ett av de marknadsledande företagen inom bostadsventilation i Skandinavien.

66 anställda.

Arbetar brett med arbetsmiljö-, mångfalds- och jämställdhetsfrågor utifrån en platt organisationsstruktur.