Goda exempel

Lyssna
Hur kan man jobba framgångsrikt för lika rättigheter och möjligheter? Läs till exempel om hur Coca-Cola använt sin säljorganisation som dragkrok i mångfaldsarbetet och hur länsstyrelserna samverkar för att få synergieffekter och slippa uppfinna hjulet var för sig.

DO har intervjuat några arbetsgivare om deras erfarenheter. Här kan du ta del av intervjuerna och ladda ner exempel på deras arbete. En del exempel visar hur man har integrerat mångfaldsfrågorna i annat utvecklingsarbete.

Volvo personvagnar

Göteborgs stadsteater

Swedbank

Coca-Cola

Indexator AB

Xylem Water Solutions AB

Länsstyrelserna

Södertälje kommun

Fresh AB

Arbetsgivarna i DO:s goda exempel har valts ut för att de på olika sätt kan inspirera andra med delar av sitt arbete. Självklart finns det även utrymme för förbättringar och utveckling  i deras arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Publiceringsdatum: 2011-11-30