För arbetsgivare

Lyssna
Bild på ett pussel i färgerna, grönt, ljusblått och mörkblått.
Talar du hellre om möjligheter än problem? Det är du inte ensam om. Arbetsgivare som till exempel Volvo, Coca-Cola och Swedbank vittnar om hur de genom att se möjligheterna har gjort jämställdhets- och mångfaldsarbetet till en framgångs-faktor.

I högerspalten hittar du bland annat goda exempel, checklistor, utbildningsstöd och annat material som kan vara en hjälp i arbetet. Där finns också frågor och svar om aktiva åtgärder. 

Det finns många begrepp som florerar inom det här området. Till höger hittar du information om vilka begrepp DO använder.

Positiva effekter för hela organisationen

Ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter ger inte bara människor rätt till en god arbetsmiljö fri från diskriminering, utan det kan också bidra till positiva effekter för hela verksamheten. Arbetsgivare som DO har haft kontakt med vittnar om att ett systematiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete leder till:

  • En bättre arbetsmiljö och en attraktivare arbetsplats.
  • Fler perspektiv och mer kreativa lösningar.
  • Bättre kundanpassning och ett starkare varumärke.
  • Ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

Så här säger några arbetsgivare:

”Vårt jämställdhetsarbete har skapat ett bättre arbetsklimat, sjukfrånvaron sjönk och vi fick nöjdare personal.”

”Med större mångfald har vår arbetsplats blivit attraktivare och mer kreativ och vi kan möta alla kunders behov, till exempel genom att vi har personal som pratar alla de språk som våra kunder pratar.”

”För oss handlar det om att tillvarata kompetens och att ha en blandad grupp som kan fatta komplicerade beslut.”

Goda exempel 

Hur kan man jobba framgångsrikt för lika rättigheter och möjligheter? Läs om hur Coca Cola, Göteborgs stadsteater, Fresh AB, Indexator AB, ITT Water & Wastewater, Länsstyrelserna, Swedbank, Södertälje kommun och Volvo gör.

I högerspalten hittar du goda exempel. Där kan du också ladda ned enkla checklistor, utbildningsstöd och annat material.

 

Länk till goda exempel

Publiceringsdatum: 2012-04-04