Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Vad är trakasserier?

Ursprungstext Lyssna Lättläst Teckenspråk

Ingen människa ska bli trakasserad på sin arbetsplats.
En arbetsgivare får inte trakassera en anställd.
En arbetsgivare ska se till att
anställda inte trakasserar varandra.

Personalen på arbetsförmedlingen eller facket
får inte heller trakassera någon.

Att trakassera är att behandla någon illa
och till exempel säga saker som
någon inte tycker om.

Vad arbetsgivare måste göra

Arbetsgivare måste arbeta för att stoppa trakasserier.
Arbetsgivare måste också arbeta för att ingen ska
bli trakasserad i framtiden.

Om du som är arbetsgivare ser eller hör att någon
är trakasserad så måste du ta reda på vad
som har hänt och säga stopp.

Du som är arbetsgivare får inte trakassera
en anställd, arbetssökande, prao-elev eller praktikant.
Lagen säger att det är diskriminering.
Det är också diskriminering om du som är arbetsgivare
trakasserar personal som arbetar ibland,
till exempel inhyrd eller inlånad arbetskraft.

Vad är trakasserier?

Att trakassera är att behandla någon illa,
till exempel att säga saker som någon inte tycker om
eller att skämta på ett sätt som inte känns bra.

Trakasserier är förbjudna om de beror på :

  • Kön 
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck 
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan tro
  • Funktionsnesättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Vad betyder orden? Läs mer här

Trakasserier kan vara att prata om en grupp
människor på ett sätt som inte känns bra.
Till exempel att män eller bisexuella
eller araber är på ett speciellt sätt. 

Det kan vara att kalla någon för till exempel
”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, eller ”hora”.

Trakasserier kan också vara att låtsas att man
inte ser en person eller att inte informera
en person om viktiga saker. 

Trakasserier gör att en person känner sig ledsen,
eller hotad eller dåligt behandlad.

Det är olika vad olika personer tycker är trakasserier.
Det är personen som blir trakasserad som bestämmer om
hon eller han känner sig ledsen
eller hotad eller dåligt behandlad.

Vad är sexuella trakasserier?

Trakasserier kan också vara sexuella.
De kallas då för sexuella trakasserier.

Det kan vara att ta på någon annans kropp,
fast personen inte vill.
Det kan vara att visa bilder på sex
som personen som inte vill se.

Sexuella trakasserier är sexuell kontakt
som någon inte vill ha.
Det är sexuell kontakt som inte är välkommen.
Det är personen som blir
sexuellt trakasserad som bestämmer
vad som inte känns bra.
Det är också den som blir trakasserad
som bestämmer om till exempel
arbetsplatsen känns otrygg.

Säg stopp!

Om du som är arbetsgivare ser eller hör att
någon känner sig trakasserad så måste du
ta reda på vad som har hänt.
Personen som är anmäld för trakasserier
ska också få berätta vad hon eller han
tycker har hänt.

Om du som är arbetsgivare tycker att en
person på arbetsplatsen har trakasserat
någon så måste du sätta stopp
för trakasserierna. 

Det kan till exempel vara en arbetssökande
som känner sig trakasserad eller en prao-elev
eller praktikant.

Det kan också vara någon som bara arbetar på
arbetsplatsen ibland,
till exempel inhyrd eller inlånad arbetskraft,
som känner sig trakasserad.

Den som har trakasserat någon kanske
till exempel får jobba någon annanstans
på arbetsplatsen.

Förebygga

Alla arbetsgivare måste arbeta så att ingen
på arbetsplatsen blir trakasserad.
Arbetsgivare med 25 anställda eller fler
måste ha en plan.
I planen ska stå hur arbetsgivaren arbetar mot
sexuella trakasserier och trakasserier som beror på kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan tro. 

Förbjudet att bestraffa!

Du som är arbetsgivare får inte bestraffa
en person som har anmält dig för trakasserier.
Du som arbetar på a-kassa eller arbetsförmedling
får inte heller bestraffa den som har anmält dig. 

Att bestraffa kan till exempel vara att säga till
personen som har anmält att hon eller han måste
arbeta över väldigt mycket.
Att bestraffa kan också vara att personen som har
anmält får ett sämre arbete. 

En arbetsgivare får inte heller bestraffa en arbetstagare
som säger att arbetsgivaren inte arbetar för att
stoppa trakasserier i framtiden.

Den som blir bestraffad av sin arbetsgivare för att
hon eller han gjort en anmälan,
kan anmäla det till sitt fackförbund eller till DO.

Publiceringsdatum: 2009-02-25