Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Vem kan diskriminera?

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på en polis som pratar med en ung kille

Diskriminering är när någon som jobbar på en myndighet, ett företag eller liknande (se nedan i punktlistan vilka områden som omfattas) behandlar en klient, kund, patient eller liknande sämre än någon annan för att hon eller han till exempel är bisexuell eller är född i ett annat land än Sverige. Det kan också vara att trakassera en klient, kund, patient eller liknande.

Diskriminering kan även vara indirekt. Ett exempel är när regler som verkar neutrala faktiskt missgynnar personer från en viss grupp, till exempel kvinnor.

Det är också förbjudet att ge order om att diskriminera en kund, klient eller patient.

Diskrimineringsförbudet gäller diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Osäker på begreppen? Läs mer här

Exempel på personer som kan utföra handlingar som kan räknas som diskriminering är en affärsinnehavare, en hyresvärd, en handläggare på CSN, en läkare eller sjuksköterska, en handläggare på Försäkringskassan, ett befäl inom försvarsmakten och så vidare.

Observera att det alltid är sjukhuset, Försäkringskassan, CSN, ledningen för ett företag som erbjuder tjänster, bostäder eller varor och andra juridiska personer som har ansvaret för vad som händer på företaget eller organisationen och som kan bli anmälda för diskriminering. Man kan alltså inte anmäla enskilda personer.

Förbuden mot diskriminering gäller vid:

  • Handel med varor, tjänster och bostäder (utanför privat- och familjelivet)
  • Anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempelvis marknader, mässor eller konserter)
  • Hälso- och sjukvården
  • Socialtjänsten (exempelvis färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag)
  • Socialförsäkringssystemet (Försäkringskassans tjänster)
  • Statligt studiestöd
  • Värnplikt och civilplikt
  • Offentlig anställning (innebär att alla som jobbar inom exempelvis staten, kommuner eller landsting inte får bemöta någon på ett diskriminerande sätt.)
Publiceringsdatum: 2012-12-28