Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Vad kan vara diskriminering?

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på en bostadsnyckel som överlämnas mellan två olika händer

Diskriminering kan vara när någon på till exempel en myndighet eller ett företag behandlar en kund, klient eller patient sämre än någon annan i jämförbar situation för att hon eller han till exempel är bisexuell eller är född i ett annat land än Sverige. Trakasserier omfattas också av skyddet mot diskriminering.

Diskriminering kan även vara indirekt. Ett exempel är när regler som verkar neutrala faktiskt missgynnar personer från en viss grupp, till exempel kvinnor.

Läs mer om undantagen här

Detta kan vara exempel på diskriminering som kan anmälas till DO:

  • Om du som är hyresvärd inte hyr ut en bostad och det har samband med en persons etniska tillhörighet. 
  • Om en nattklubb inte släpper in en person för att hon eller han är transvestit. 
  • Om du som jobbar som personal på sjukhus vid en olyckshändelse vägrar att släppa in en skadad persons samkönade partner eftersom hon eller han inte ses som anhörig. 
  • Om du som jobbar på en restaurang inte släpper in en person som har en funktionsnedsättning, till exempel en utvecklingsstörning. 
  • Om du som befäl sexuellt trakasserar en värnpliktig. 
  • Om du som handläggare på en myndighet trakasserar en person som vänder sig till myndigheten och det beror på att personen är bisexuell. 
  • Om du som jobbar på ett gym nekar en person med funktionsnedsättning och till exempel använder rullstol att köpa träningskort.

Förbjudet att bestraffa

Om någon har anmält en myndighet, ett företag, en organisation eller liknande för diskriminering får hon eller han inte utsättas för bestraffning, så kallade repressalier. Exempel på repressalier kan vara om en person blir portad från affären eller restaurangen hon eller han har anmält, om en hyresvärd trakasserar en hyresgäst som gjort en anmälan eller om en vårdcentral inte vill ta emot en patient som gjort en anmälan.

Publiceringsdatum: 2012-12-28