Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Andra samhällsområden

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på läkare

Du som till exempel är näringsidkare, jobbar inom hälso- eller sjukvården eller är handläggare vid Försäkringskassan får inte diskriminera en kund eller klient på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det står i diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom följande samhällsområden:

  • Handel med varor, tjänster och bostäder (utanför privat- och familjelivet)
  • Anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempelvis marknader, mässor eller konserter)
  • Hälso- och sjukvården
  • Socialtjänsten, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag
  • Socialförsäkringssystemet (Försäkringskassans tjänster)
  • Statligt studiestöd
  • Värnplikt och civilplikt
  • Offentlig anställning

Det är viktigt att du som till exempel är näringsidkare eller jobbar på en myndighet har god kunskap om vilka skyldigheter lagen medför. Därför kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för rådgivning så att du inte riskerar att diskriminera någon.

Publiceringsdatum: 2012-12-28