Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Riskerar du att diskriminera?

Ursprungstext Lyssna Lättläst Teckenspråk

Diskriminerings-lagen är en lag som
förbjuder diskriminering.
Lagen skyddar mot diskriminering på
till exempel jobbet, skolan, högskolan,
affären, sjukhuset och Försäkringskassan.

Att diskriminera är att behandla en
person sämre än andra.

Du som till exempel är arbetsgivare,
jobbar på Försäkringskassan eller på ett
fackförbund får inte diskriminera någon.

Lagen säger att diskriminering är förbjuden
om det beror på kön, ålder, etnisk tillhörighet,
landet man kommer ifrån eller religion.

Kön är man eller kvinna.
Religion är till exempel buddism, islam,
judendom och kristendom.

Lagen säger att diskriminering är förbjuden
om den beror på sexuell läggning
eller köns-överskridande identitet eller uttryck.

Sexuell läggning är heterosexuell,
homosexuell eller bisexuell.

Köns-överskridande identitet eller uttryck
är till exempel om en person inte känner sig som
man och inte som kvinna heller.

Det är också förbjudet att diskriminera någon
som har en funktions-nedsättning,
till exempel om personen har svårt att gå
eller svårt att höra.

Vad betyder orden? Läs mer här

Det är förbjudet för arbetsgivare att behandla
någon dåligt för att personen ska vara föräldra-ledig,
är föräldra-ledig eller har varit föräldra-ledig.

Du som är till exempel arbetsgivare kan kontakta
Diskriminerings-ombudsmannen (DO) för att få veta
mer om diskriminerings-lagen,
så att du inte riskerar att diskriminera någon.

Publiceringsdatum: 2012-12-28