Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Vem kan anmäla?

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på pojke i rullstol

Du kan anmäla diskriminering om du är elev i grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, sameskolan, går på sfi, specialskola, komvux eller särvux. Du som är student på högskola eller universitet eller studerar på till exempel folkhögskola, tar en kurs på ett studieförbund eller går någon annan typ av organiserad utbildning kan också anmäla diskriminering till DO. Även barn och elever i förskolan och skolbarnsomsorgen (fritids) är skyddade mot diskriminering. 

Du som söker till en utbildning kan också anmäla diskriminering.

Diskriminering är förbjuden om den har samband med:

  • Kön
  • Könsidentitet eller könsuttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Osäker på begreppen? Läs mer här

Åldersdiskriminering är bara förbjuden i högskolan, på universitet, i folkhögskolan och inom vissa andra utbildningsverksamheter – inte i till exempel förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan.

Publiceringsdatum: 2008-12-15