Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Vad kan jag anmäla?

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på studenter på högskoleseminarium

Diskriminering är när personal på en skola, högskola eller annan utbildning behandlar dig sämreän någon annan person i en jämförbar situation för att du till exempel är bisexuell eller är född i ett annat land än Sverige. Det kan också vara att en lärare, rektor eller annan personal trakasserar dig.

Diskriminering kan även vara indirekt. Ett exempel är när regler som verkar neutrala faktiskt är orättvisa för personer från en viss grupp, till exempel tjejer eller kvinnor. Personal på skolan, högskolan eller utbildningen får inte heller beordra någon annan att diskriminera dig.

Även diskriminering du drabbas av som har samband med dina anhöriga är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Till exempel om dina föräldrar är homosexuella och du trakasseras för detta.

Du kan också anmäla din skola, högskola eller utbildningsanordnare om den inte har utrett en anmälan om trakasserier eller åtgärdat trakasserier från andra elever eller studenter där.

Exempel på diskriminering i skolan, högskolan eller på annan utbildning

Det här är exempel på vad som kan vara diskriminering som du kan anmäla till Diskrimineringsombudsmannen.

  • Om du inte får fortsätta med dina studier efter studieuppehåll och det har samband med din graviditet.
  • Om en lärare trakasserar dig och det har samband med att du är transvestit.
  • Om en högskola alltid har tentor under dina religiösa högtider.
  • Om du som tjej inte får gå på skoldans tillsammans med din tjej.
  • Om du inte får vara med i undervisningen för att du har ADHD.
  • Om en lärare tafsar på dig.
  • Om du som har huvudduk inte får vara med på gymnastiken.
  • Om en folkhögskola utan godtagbart syfte bara antar personer i tjugoårsåldern till en utbildning.
  • Om ett studieförbund inte antar dig till en kurs och det har samband med att du har en synskada.
  • Om läraren på en kurs ständigt vänder sig till dig som öppet bisexuell med kommentarer som ”bisexuella är lite veliga, eller hur?”.

Förbjudet att bestraffa

Om du har anmält en skola, högskola eller utbildningsanordnare för diskriminering får du inte bestraffas, det vill säga utsättas för så kallade repressalier. Bestraffningar eller repressalier kan till exempel vara sämre betyg eller trakasserier i undervisningen.

En skola får inte heller utsätta dig för repressalier om du har anmält den för att den inte arbetar förebyggande mot diskriminering som lagen kräver.

Publiceringsdatum: 2012-01-19