Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Vad är trakasserier?

Ursprungstext Lyssna Lättläst Teckenspråk

Ingen på din utbildning får trakassera dig.
Inte lärare, inte någon som är anställd på
utbildningen och inte någon annan elev
eller student.

Vad är trakasserier?

Trakasserier är förbjudna om de beror på:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck 
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan tro
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Vad betyder orden? Läs mer här

Trakasserier kan vara att prata om en grupp
människor på ett sätt som inte känns bra för någon.
Till exempel att kvinnor eller homosexuella
eller bosnier är på ett speciellt sätt. 

Det kan vara att kalla någon för till exempel
”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, eller ”hora”.

Trakasserier kan också vara att låtsas att man
inte ser en person eller stirra eller göra fula 
rörelser med händerna mot någon.

Trakasserier gör att en person känner sig ledsen,
eller hotad eller dåligt behandlad.

Det är olika vad olika personer tycker är trakasserier.
Det är du som blir trakasserad som bestämmer om
du blir ledsen eller hotad eller dåligt behandlad.

Vad är sexuella trakasserier?

Trakasserier kan också vara sexuella.
De kallas då för sexuella trakasserier.

Det kan vara att någon tar på din kropp,
fast du inte vill eller att någon säger att hon
eller han vill ligga med dig,
fast du inte vill.
Det kan vara att visa dig sexuella bilder
som du inte vill se.

Sexuella trakasserier är sexuell kontakt
som inte är välkommen.
Det är personen som blir sexuellt trakasserad
som bestämmer vad som inte känns bra.

Säg stopp!

Det är bra om du som blir trakasserad
berättar för den som trakasserar dig att
hon eller han måste sluta att trakassera.

Du kan prata med personen som trakasserar
dig eller skriva till personen.
Du kan också be någon annan om hjälp
med att prata med personen.

Ibland när det är allvarliga trakasserier
behöver du inte säga ifrån.
Då säger lagen att personen borde veta
att det är trakasserier.

Om en utbildnings-anordnare hör att någon
känner sig trakasserad på utbildningen så måste
utbildnings-anordnaren ta reda på vad som har
hänt och säga stopp om det är trakasserier.
Du kan anmäla till DO om din utbildnings-
anordnare inte gör något.

Lagen säger att det är diskriminering om du blir
trakasserad av en utbildnings-anordnare.
Det kan till exempel vara rektor, skolledare, lärare
eller annan skolpersonal som trakasserar dig.
Du kan då anmäla det till
Diskrimineringsombudsmannen ((DO).

Om en annan elev eller student trakasserar
dig så står det inte lagen 
att det är diskriminering.
Men om en utbildnings-anordnare hör att
någon känner sig trakasserad så måste
utbildnings-anordnaren ta reda på vad som
har hänt.

Om det är trakasserier så måste
utbildings-anordnaren säga stopp.
Du ska anmäla trakasserier från andra elever
eller studenter till din utbildnings-anordnare.

Det är utbildnings-anordnaren som har
ansvar för att ingen på skolan blir trakasserad.

Att arbeta mot trakasserier

Skolor, förskolor, universitet och högskolor
måste arbeta mot trakasserier och diskriminering.
De måste förebygga så att ingen blir trakasserad.
Att förebygga är att arbeta så att något
inte händer i framtiden.
Det står i diskriminerings-lagen.

Förbjudet att bestraffa

Om du har anmält din utbildnings-anordnare
för trakasserier så får de inte bestraffa dig.

Att bestraffa kan till exempel vara att du får
sämre betyg.

En skola eller högskola får heller inte
bestraffa dig om du har anmält att de inte
arbetar mot diskriminering och trakasserier.

Du kan anmäla till DO om du blir bestraffad när du har
anmält din utbildnings-anordnare.

Publiceringsdatum: 2014-04-24

Barn- och elevombudet

Annan kränkande behandling än diskriminering, till exempel mobbning, kan du anmäla till Barn- och elevombudet.

Länk till Barn- och elevombudet vid skolinspektionen (OBS! Öppnas i nytt fönster)