Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Hur anmäler jag?

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på tre elever på högskola

Om du upplever att du har blivit diskriminerad på din utbildning och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Du kan också anmäla din skola, högskola eller utbildningsanordnare om den inte har utrett en anmälan om eller åtgärdat trakasserier från andra elever och studenter.

Om du som går på högskola och har en funktionsnedsättning upplever att lokalerna inte är tillgängliga, kan du anmäla det till DO. Det kan till exempel handla om att det saknas ramper eller hörselslingor. Motsvarande skydd i diskrimineringslagen saknas idag för andra skolformer.

Det är alltid skolan, högskolan eller utbildningsanordnaren som är ansvarig för förhållandena på din utbildning. Därför kan du anmäla din skola, högskola eller utbildningsanordnare till DO, men inte en enskild person.

Föräldrar eller vårdnadshavare till förskolebarn eller skolelever under 18 år kan också göra en anmälan för sitt barns räkning.

Anmäl till DO

Det går att anmäla till DO om man anser att man själv eller någon annan har blivit diskriminerad eller missgynnad. Det går med andra ord att göra en anmälan även om man själv inte är personligt berörd.

Läs mer om att anmäla till DO

Publiceringsdatum: 2014-07-10

Hur funkar det?

Hur ser processen ut när du har anmält till DO?

Läs mer När en anmälan kommer in till DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Box 3686
103 59 Stockholm
Telefon: 08- 120 20 700
E-post: do@do.se