Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Hur anmäler jag?

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på tre elever på högskola

Om du upplever att du har blivit diskriminerad på din utbildning och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Du kan också anmäla din skola, högskola eller utbildningsanordnare om den inte har utrett en anmälan om eller åtgärdat trakasserier från andra elever och studenter.

Om du som går på högskola och har en funktionsnedsättning upplever att lokalerna inte är tillgängliga, kan du anmäla det till DO. Det kan till exempel handla om att det saknas ramper eller hörselslingor. Motsvarande skydd i diskrimineringslagen saknas idag för andra skolformer.

Det är alltid skolan, högskolan eller utbildningsanordnaren som är ansvarig för förhållandena på din utbildning. Därför kan du anmäla din skola, högskola eller utbildningsanordnare till DO, men inte en enskild person.

Föräldrar eller vårdnadshavare till förskolebarn eller skolelever under 18 år kan också göra en anmälan för sitt barns räkning.

Så här gör du

Du kan bara göra en anmälan om det är du själv som upplever att du har blivit diskriminerad. Även diskriminering du drabbas av som har samband med dina anhöriga är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Till exempel om dina föräldrar är homosexuella eller om din bror har en funktionsnedsättning och du blir diskriminerad för detta.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla ditt namn, adress, telefon, gärna e-postadress och skolans, högskolans eller utbildningens namn. Skriv också varför du tror att du har blivit diskriminerad. Du kan skriva till DO på vilket språk du vill.

Skriv ett brev eller fyll i en av anmälningsblanketterna i högerspalt. Du kan fylla i dina uppgifter direkt i pdf-dokumentet.

Det är bra om du som upplevt dig diskriminerad dokumenterar händelserna så fort som möjligt och på andra sätt sparar information som senare kan användas som bevisning i ärendet. 

Anmälan bör göras snabbt. Det får inte gå för lång tid mellan diskrimineringen och anmälan, det blir för sent för DO att utreda det. Händelser som har skett för mer än två år sedan brukar inte utredas.

Så gör DO när din anmälan kommit in 

När en anmälan om diskriminering eller trakasserierkommer in till DO, beslutar DO om ärendet ska utredas. DO väljer vilka ärenden som utreds.

Läs mer om vad DO driver för typ av ärenden

Om DO beslutar att din anmälan ska utredas gör DO gör neutral utredning, vilket innebär att DO tar in uppgifter både från anmälaren och den som blivit anmäld. Om utredningen visar att man kan anta att diskriminering har skett kan DO företräda dig. DO kan då driva ditt ärende i domstol eller, i vissa fall då rättsläget bedöms som klart, till en förlikning mellan dig och den diskriminerande parten. En förlikning är en frivillig överenskommelse mellan dig och exempelvis din utbildningsanordnare. Det kan vara en ursäkt, ekonomisk ersättning eller utbildningsinsatser. 

Om du är under 18 år måste dina föräldrar eller vårdnadshavare först godkänna att DO går till domstol.

Det kostar ingenting att få hjälp av DO.

Förbjudet att bestraffa

Din skola, högskola eller utbildningsanordnare får inte straffa dig för att du har anmält diskriminering. En högskola eller skola får inte heller straffa dig för att du anmält att den inte arbetar förebyggande mot diskriminering. Blir du utsatt för bestraffning, så kallade repressalier, kan du anmäla det till DO.

Offentlig handling

DO är en myndighet. Det innebär att din anmälan registreras och blir allmän handling som allmänhet och medier kan begära att få läsa. Under vissa speciella omständigheter kan DO sekretessbelägga uppgifter, vilket innebär att de inte får lämnas ut.

Om du har frågor kring möjligheten att göra en anmälan är du välkommen att kontakta DO och be om rådgivning från en utredare (se kontaktinformation i högerspalt).

Publiceringsdatum: 2012-01-19