Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Arbetslivet

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på äldre kvinna som arbetar på bilverkstad

Din arbetsgivare får inte diskriminera dig som är anställd, arbetssökande, prao-elev eller praktikant. Även du som är inhyrd och inlånad har ett skydd mot diskriminering.

Du är också skyddad mot diskriminering om du går till en arbetsförmedling eller deltar på en kurs där, i kontakten med ditt fackförbund eller en arbetsgivarorganisation, om du ska starta eget och söker bidrag, när du ansöker om exempelvis legitimation för yrkesbehörighet och i kontakten med din arbetslöshetskassa.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ser till att diskrimineringslagen följs. Om du i arbetslivet har blivit diskriminerad och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan du anmäla det till DO eller till ditt fack om du blir diskriminerad på din arbetsplats.

Du som har blivit missgynnad i samband med din föräldraledighet kan också anmäla det till DO eller ditt fackförbund. Observera att om du är medlem i ett fackförbund och vill anmäla en arbetsgivare ska du i första hand vända dig till facket. Anmäler du till DO kommer myndigheten att vidarebefordra din anmälan till facket och avsluta ditt ärende. Om facket inte företräder dig kan du göra en ny anmälan till DO.

Publiceringsdatum: 2012-03-20