Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Vad är trakasserier?

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på en kvinna med en mans hand på hennes axel

Du har rätt att inte bli utsatt för trakasserier när du till exempel handlar något, är på vårdcentralen, gör din värnplikt, söker en bostad eller hos Försäkringskassan.

Vad är trakasserier?

Trakasserier är ett uppträdande som kränker en person. Trakasserier är förbjudna om de har samband med:

  • Kön 
  • Könsidentitet eller könsuttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Trakasserierna kan bland annat bestå i att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper . Det kan också handla om att någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora” eller liknande. Trakasserier kan även vara ignorerande eller undanhållande av information som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.

Trakasserier är ett beteende som är ovälkommet. Det är du som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är kränkande. Samma beteende kan alltså uppfattas som trakasserier av en person medan en annan person inte alls behöver bli illa berörd.

Vad är sexuella trakasserier?

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier.

Det kan vara beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och nedvärderande.

Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att de är ovälkomna. Det är du som är utsatt som avgör vad du anser är kränkande.

Säg ifrån!

Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad hon eller han anser vara kränkande. Det är viktigt att du som är trakasserad klargör för den som trakasserar dig att beteendet är obehagligt, ovälkommet och att det måste få ett slut. I vissa allvarliga eller tydliga fall behöver du inte säga ifrån för att det ska räknas som trakasserier i lagens mening.

Anmäla

Om du har blivit utsatt för trakasserier när du varit i en affär, haft kontakt med en myndighet, varit på en allmän sammankomst eller liknande, kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Företaget eller organisation som du haft kontakt med kan då bli ersättningsskyldig.

Du har rätt att inte bli bestraffad när du anmäler!

Om du anmäler till exempel en organisation eller ett företag för trakasserier har du rätt att inte bli utsatt för repressalier, det vill säga bestraffning. Exempel på repressalier kan vara att du blir portad från affären eller restaurangen som du har anmält, om en hyresvärd trakasserar en hyresgäst som gjort en anmälan eller om en vårdcentral inte vill ta emot en patient som gjort en anmälan.

Om du blir utsatt för repressalier kan du anmäla det till DO.

Publiceringsdatum: 2012-12-28