Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Hur anmäler jag?

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på hand som skriver namnet Elvy Malmborg på en anmälan.

Om du upplever att du har blivit diskriminerad och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Det är alltid myndigheten, företaget eller organisationen som är ansvarig för att diskriminering inte sker och som kan anmälas för diskriminering. Du kan alltså inte anmäla en enskild person.

Anmäl till DO

Det går att anmäla till DO om man anser att man själv eller någon annan har blivit diskriminerad eller missgynnad. Det går med andra ord att göra en anmälan även om man själv inte är personligt berörd.

Läs mer om att anmäla till DO

Publiceringsdatum: 2014-07-10

Anmälningsblankett och länkar

Anmälningsblanketter

Läs mer om diskriminering här

Hur funkar det?

Hur ser processen ut när du har anmält till DO?

Läs mer När en anmälan kommer in till DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Box 3686
103 59 Stockholm
Telefon: 08-120 20 700
E-post: do@do.se