Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Välkommen till DO!

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 • Aktuellt

  DO återrapporterar regeringsuppdrag

  2015-02-27
  Regeringen gav 2013 DO i uppdrag att utöka sina tillsyns- och främjandeinsatser om aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen (DL) när det gäller arbetsgivares arbete med lönekartläggning och högskolors och universitets arbete med aktiva åtgärder. DO återrapporterar nu uppdraget till regeringen.
  DO återrapporterar regeringsuppdrag
 • Aktuellt

  ÅR 2014: DO en motor i viktigt samhällsarbete

  2015-02-23
  Diskrimineringsombudsmannen spelar en allt viktigare samhällsroll i ett gemensamt arbete för ett samhälle fritt från diskriminering. Den bedömningen gör DO Agneta Broberg i årsredovisningen för 2014 som lämnas idag.
  ÅR 2014: DO en motor i viktigt samhällsarbete
 • Pressmeddelande

  DO förliks med högstadieskola i Sollentuna

  2015-02-18
  DO har beslutat ingå förlikning med en högstadieskola i Sollentuna, där en vaktmästare på skolan utsatte en elev för en nedsättande kommentar som har samband med pojkens etniska tillhörighet.
  DO förliks med högstadieskola i Sollentuna
 • Pressmeddelande

  DO granskar 200 små arbetsgivare

  2015-02-10
  Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige arbetar för arbetsgivare med färre än 50 anställda. DO inleder nu granskning av hur 200 av dessa små arbetsgivare arbetar med jämställdhetsplaner.
  DO granskar 200 små arbetsgivare

Följ oss på Facebook!

Du kan hjälpa oss att nå fler.
Gilla, dela och kommentera så att dina vänner får ta del av vad DO arbetar med just nu.

 • Bild på ett barn som står ensam vid ett skåp, andra barn pratar i bakgrunden

  Barnrättsdagarna

  Under årets barnrättsdagar den 14-15 april är temat kränkande behandling och diskriminering. Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg föreläser under programpunkten Allas lika värde och lika rätt - vad är diskriminering?
  Barnrättsdagarna
 • Illustration av en dator med en cirkel i mitten och cirklar runt om med streck som visar att lönekartläggning är en återkommande process

  E-handledning lönekartläggning

  E-handledningen går steg för steg igenom hur ni kan arbeta med lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner.
  E-handledning lönekartläggning
 • Bristande tillgänglighet

  Från och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
  Läs mer om lagändringen
 • Anmäla diskriminering

  Upplever du att du eller någon annan blivit diskriminerad? Här kan du hämta blanketter för att göra en anmälan.
  Anmäla till DO
 • Diskrimineringslag 2008:567

  Diskrimineringsärenden

  Här hittar du alla pågående och avslutade ärenden; stämningar, förlikningar och domstolsärenden.
  Förlikningar och domstolsärenden

Kontaktuppgifter

Växel: 08-120 20 700  

DO:s rådgivning svarar på allmänna frågor om diskrimineringslagen. Vi bedömer inte enskilda ärenden.

Rådgivningens öppettider
Måndag kl. 9.30-11.30
Tisdag och onsdag kl. 13-15
Fredag kl. 9.30-11.30

Mer information om rådgivningen och fler kontaktuppgifter

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om de sju diskrimineringsgrunderna