Med lagen som verktyg (kurs)

En kurs för ideella organisationer som vill stärka det lokala arbetet för lika rättigheter och möjligheter.

För att stödja civilsamhällets förutsättningar att arbeta för lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering erbjuder DO kursen "Med lagen som verktyg". Kursen genomförs i samverkan med Sensus studieförbund och lokala antidiskrimineringsbyråer. 

Nästa kurstillfälle är den 7-8 april i Skelefteå

Mer information om kursen "Med lagen som verktyg" i Skellefteå