Sexuella trakasserier i högskolan

Högskolor ska motverka trakasserier och sexuella trakasserier. Det är en del av arbetet med aktiva åtgärder. Om en högskola får reda på att någon student
eller sökande upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella
trakasserier i samband med verksamheten, ska högskolan utreda det och i
förekommande fall vidta åtgärder.

I det här informationsbladet beskriver vi kort om vad trakasserier och sexuella trakasserier är och vad högskolan ska göra om det händer.