Planförskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan och skolan

Planförskolan har stängts ner den 30 juni 2018.

Sedan den 1 januari 2017 finns det nya bestämmelser om aktiva åtgärder för skollagsreglerad verksamhet vilket gör innehållet i verktyget Plan för skolan inaktuellt.

Regeringen har aviserat, senast våren 2018, att diskrimineringslagens regler som avser skollagsreglerad verksamhet inom kort ska flyttas över till skollagen. Detta föreslogs också i betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87). Regeringen har ännu inte fattat beslut. DO har planerat verksamheten utifrån detta och därför inte uppdaterat stödmaterial/utvecklat något nytt stödmaterial för skolområdet. Vi hänvisar till vårt befintliga material.