E-utbildning studenters rätt i högskolan

E-utbildningen vänder sig till studenter, de som undervisar, administrativ personal och mångfaldshandläggare.

Utbildningen är ett stöd för de högskolor som vill utveckla arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Du som student kan få mer kunskap om skyddet mot diskriminering och vad du kan göra om du upplever dig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Utbildningen belyser frågor om diskriminering, bemötande, normkritiskt arbete och pedagogik samt planmässigt arbete. Den erbjuder både enskilda studieuppgifter och gruppövningar. För den som vill lära sig mer om området finns förslag till fördjupningar. Det finns även möjlighet att testa sina kunskaper inom diskrimineringsområdet.

E-utbildningen är uppdaterad med nya bestämmelser

Från den 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Dessa ändringar är uppdaterade i e-utbildningen Studenters rätt i högskolan.

Information om nya bestämmelser om lönekartläggning 

Gå till utbildningen

E-utbildning Studenters rätt i högskolan