Planförskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan och skolan

Ett verktyg som ska fungera som ett stöd för att ta fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling i verksamheter inom förskola och skola.

E-verktyget guidar dig genom planens olika moment, och ger samtidigt olika praktiska tips och råd samt hänvisningar till lagar och riktlinjer. 

Verktyget kan även fungera som ett stöd i skolors och förskolors systematiska likabehandlingsarbete.

Den 1 januari 2017 ändras bestämmelserna i diskrimineringslagen. Observera att verktyget Planforskolan.se inte kommer att uppdateras enligt de nya bestämmelserna.

Gå till verktyget

Planförskolan