Planförskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan och skolan

Ett verktyg som ska fungera som ett stöd för att ta fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling i verksamheter inom förskola och skola.

E-verktyget guidar dig genom planens olika moment, och ger samtidigt olika praktiska tips och råd samt hänvisningar till lagar och riktlinjer. 

Verktyget kan även fungera som ett stöd i skolors och förskolors systematiska likabehandlingsarbete.

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling regleras i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan eller förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. De båda planerna kan föras samman till en, så länge som de uppfyller de krav som ställs i de båda lagarna. Verktyget är upplagt utifrån att planerna förs samman i en plan.

Gå till verktyget

Planförskolan