Husmodellen för skolan

Ett verktyg för att upptäcka och förebygga diskriminering och trakasserier i skolan

Ett verktyg som syftar till att upptäcka risker för diskriminering, trakasserier och andra kränkningar i skolan. Den kan användas för samtal och reflektioner om skolsituationen utifrån de olika diskrimineringsgrunderna.

Verktyget består av en husmodell av ett skolhus i form av en affisch och en handledning till verktyget i form av en skrift.

Husmodellen utgår från olika rum som kan finnas i skolan. I handledningen finns fördjupningsfrågor om de olika diskrimineringsgrunderna. Frågorna kan användas för att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i de olika "rummen", till exempel i korridoren, utanför toaletterna, vid förflyttning till matsalen och så vidare.

Ladda ner

Beställ

Husmodellen för skolan
Pris: 120 kronor/st exklusive moms

Du kan kostnadsfritt beställa publikationer för under 200 kronor (exklusive moms). Du betalar då inte heller frakt. Om du beställer för över 200 kronor (exklusive moms) debiteras du hela beloppet samt eventuell moms och frakt.