Husmodellen för förskolan

Ett verktyg som syftar till att upptäcka risker för diskriminering, trakasserier och andra kränkningar i förskolan. Den kan användas för samtal och reflektioner om situationer i förskolan utifrån de olika diskrimineringsgrunderna.

Verktyget består av en husmodell av ett förskolehus i form av en affisch och en handledning till verktyget i form av en skrift.

Husmodellen utgår från olika rum som kan finnas i förskolan. I handledningen finns fördjupningsfrågor om de olika diskrimineringsgrunderna. Frågorna kan användas för att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i de olika "rummen" till exempel vid samlingar och måltider, i mysrummet och så vidare. 

Nya bestämmelser i lagen påverkar möjligheten att använda Husmodellen 

Husmodellen är inte uppdaterad utifrån de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen som träder i kraft den  1 januari 2017.

Nya bestämmelser i diskrimineringslagen från 1 januari 2017

Husmodellen kan laddas ned som pdf och beställas som publikation till och med 30 juni 2017.

Från och med 1 juli 2017 kommer Husmodellen inte längre att kunna laddas ned eller beställas.

Ladda ner

Beställ

Husmodellen för förskolan
Pris: 120 kronor/st exklusive moms

Du kan kostnadsfritt beställa publikationer för under 200 kronor (exklusive moms). Du betalar då inte heller frakt. Om du beställer för över 200 kronor (exklusive moms) debiteras du hela beloppet samt eventuell moms och frakt.