RSS

Förskolan, skolan och högskolan

Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna i diskrimineringslagen vilket innebar att flera av våra material blev inaktuella. Vi har tagit bort vägledningarna för skola och förskola eftersom de utgick från de tidigare bestämmelserna. DO kommer under 2017 att se över vilket stöd som myndigheten ska tillhandahålla när det gäller utbildningsanordnares arbete med aktiva åtgärder.