RSS

Förskolan, skolan och högskolan

Den 1 januari 2017 ändras bestämmelserna i diskrimineringslagen vilket innebär att flera av våra material blir inaktuella. Vi har tagit bort vägledningarna för skola och förskola eftersom de utgick från de tidigare bestämmelserna. DO kommer under 2017 att se över vilket stöd som myndigheten ska tillhandahålla när det gäller utbildningsanordnares arbete med aktiva åtgärder.