Tillbehör till Växthuset

För er som använder verktyget Växthuset på regelbunden basis och vill beställa fler klisteretiketter per diskrimineringsgrund och område samt fråge- och anteckningsblad. 

Växthuset är ett verktyg som kan fungera som ett stöd för arbetsplatser där man vill kartlägga förekomsten av diskriminering eller risk för diskriminering utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Verktyget kan också verka som en ögonöppnare och ett första steg i ett förändringsarbete. 

Ladda ner

Beställ

Tillbehör till Växthuset
Pris: 150 kronor/st exklusive moms