Växthuset

Stöd för arbetsplatser som vill kartlägga förekomsten av diskriminering

Växthuset är ett enkelt hjälpmedel som kan användas för att komma igång med arbetet med aktiva åtgärder på arbetsplatsen. En genomgång med Växthuset kan ses som en inspiration eller en start, men ersätter inte det arbete som varje arbetsgivare måste göra enligt 3 kapitlet i diskrimineringslagen. 

Mer om arbetsgivarens ansvar - Aktiva åtgärder i arbetslivet

Växthuset består bland annat av en affisch som illustrerar olika "rum" som finns på en arbetsplats. Till affischen finns också en handledning med fördjupningsfrågor om de olika diskrimineringsgrunderna. Frågorna kan användas för att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i de olika "rummen", till exempel mötesrum, medarbetarsamtal och vid kaffemaskinen och så vidare.

Tanken är att arbetet med Växthuset ska genomföras i grupp. Lämpligt antal deltagare är 15–20 personer (maximalt 25–30 personer), som delas upp i mindre grupper om 3–5 personer i varje grupp.

Målgruppen för verktyget är personer i ledande befattning, fackliga representanter eller andra som är engagerade i jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom arbetslivet.

Handledningen finns inte i tryckt format och följer därför inte med när du beställer Växthuset. Du kan ladda ner den separat här nedan.