MedVerkan

Fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter

En bok som kan fungera som stöd för det praktiska arbetet för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Boken är tänkt att tjäna både som inspiration och en konkret guide för den som vill arbeta praktiskt utifrån ett normkritiskt och intersektionellt förhållningssätt med samtliga diskrimineringsgrunder. Materialet erbjuder såväl teori som övningar, exempel och intervjuer.

Skriften har tagits fram i samarbete mellan Tema Likabehandling, DO och Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL).

Tema likabehandling var ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden.