Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera

– det här visar forskningen

Vägledningen syftar till att vara ett stöd för er som rekryterar att uppmärksamma de fallgropar som kan finnas ur ett diskrimineringsperspektiv. I den har vi sammanställt vad forskarvärlden, såväl nationellt som internationellt, säger om risker för diskriminering under den process som handlar om att rekrytera sökanden till tjänster på en arbetsplats.

Vägledningen är tänkt att bidra till reflektion inför de beslut som behöver fattas under rekryteringsprocessens olika moment. Till stöd erbjuds därför ett batteri av frågor. Tillsammans med forskningsrönen utgör dessa frågor hundra möjligheter att undvika de fallgropar som kan riskera att leda till diskriminering.

I slutet av vägledningen finns också en redogörelse för delar av diskrimineringslagstiftningen som är särskilt centrala kopplat till en rekryteringsprocess.

Ladda ner

Beställ

Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera
Pris: 50 kronor/st exklusive moms