Guide till aktiva åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Betaversion

Guiden ger information om lagstiftningen och går steg för steg igenom hur arbetet med undersökning, analys, åtgärder och utvärdering kan gå till inom de fem områden som omfattas av bestämmelserna. Guiden ger även information samt tips och råd om övriga uppgifter som ingår i arbetet.

Guiden är en BETA-version under utveckling. Den kommer att byggas på och vidareutvecklas efter hand.

Börja använda guiden till aktiva åtgärder mot diskriminering