E-utbildning om lönekartläggning

E-utbildningen är tänkt att fungera som ett stöd för dig som är arbetsgivare i arbetet med lönekartläggning.

Utbildningen går steg för steg igenom hur du och dina medarbetare kan arbeta med lönekartläggning, analys och dokumentation av arbetet. Det finns också tips på hur du kan få igång arbetet på din arbetsplats.

Gå till utbildningen

E-utbildning om lönekartläggning