E-utbildning lönekartläggning

E-utbildningen är tänkt att fungera som ett stöd för arbetsgivare i arbetet med lönekartläggning.

Utbildningen går steg för steg igenom hur ni kan arbeta med lönekartläggning, analys och dokumentation av arbetet. Det finns också tips på hur du kan få igång arbetet på din arbetsplats.

Gå till utbildningen

E-utbildning lönekartläggning