Mellan den som utsätts och den som utsätter står du

En ny broschyr som går igenom vad sexuella trakasserier är, information om lagens krav, checklistor och tips för arbetet mot sexuella trakasserier på din arbetsplats.  Broschyren ger dig dessutom flera konkreta exempel på situationer som en arbetsgivare kan ställas inför.