Analys lönelots

Analys Lönelots har flyttats till Lönelotsarnas webbplats

Vi har överlåtit Analys Lönelots till föreningen Lönelotsarna som tillhandahåller verktyget kostnadsfritt på sin webbplats. 

Gå till Analys lönelots på Lönelotsarnas webbplats

Därför finns Analys lönelots inte kvar på vår webbplats

Vi har beslutat att inge längre tillhandahålla  det verktyg för arbetsvärdering som tidigare funnits på vår webbplats - Analys Lönelots.

Vårt beslut hänger samman med att det är nödvändigt för varje arbetsgivare att säkerställa att metoder och verktyg är lämpliga och anpassade för lönekartläggning i den egna verksamheten. Om DO tillhandahåller ett visst verktyg riskerar det att indirekt motverka att arbetsgivare gör de verksamhetsanpassningar som krävs.

Vårt ställningstagande innebär inte något underkännande av verktyget Analys Lönelots. Tvärtom anser vi att detta verktyg, som ett av flera liknande verktyg på marknaden, har möjlighet att bidra till att uppnå lagstiftningens syfte inom området lönekartläggning och jämställda löner.

Exempel på annat stöd

Exempel på stöd och vägledning som vi fortsatt kommer att tillhandahålla är e-utbildningen om lönekartläggning. Den går igenom hur arbetsgivare kan arbeta med lönekartläggning, analys och dokumentation av arbetet med lönekartläggningen.