Aktiva åtgärder i fyra steg

Checklista för arbetsgivare

Med hjälp av checklistan kan du som arbetsgivare gå igenom de fyra stegen i arbetet med aktiva åtgärder: undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera. Checklistan innehåller också tips på frågor och exempel som du kan använda som ett stöd i arbetet.