Checklista för arbetsgivare

Aktiva åtgärder i fyra steg

Med hjälp av checklistan kan du som arbetsgivare gå igenom de fyra stegen i arbetet med aktiva åtgärder: undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera. Checklistan innehåller också tips på frågor och exempel som du kan ha nytta av i arbetet. Om du behöver mer vägledning kan du använda guiden till aktiva åtgärder som finns under stöd & verktyg.