Rekrytera utan att diskriminera!

Kom igång med aktiva åtgärder på området rekrytering och befordran. Ladda ner tips på frågor som du kan använda som ett stöd i arbetet med de fyra stegen: undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera.