Aktiva åtgärder för rekrytering

Det här exempelbladet kan du som arbetsgivare använda för att komma igång med aktiva åtgärder på området: rekrytering och befordran. Du får tips på frågor som du kan använda som ett stöd i arbetet med de fyra stegen: undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera.