Tillbehör till Växthuset

För er som använder verktyget Växthuset på regelbunden basis och vill beställa fler klisteretiketter per diskrimineringsgrund och område samt fråge- och anteckningsblad. 

Växthuset är ett verktyg som kan fungera som ett stöd för arbetsplatser där man vill kartlägga förekomsten av diskriminering eller risk för diskriminering utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Verktyget kan också verka som en ögonöppnare och ett första steg i ett förändringsarbete.

Nya bestämmelser i lagen påverkar möjligheten att använda Växthuset 

Växthuset är inte uppdaterad enligt de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen som träde ri kraft den  1 januari 2017.

Nya bestämmelser i diskrimineringslagen från 1 januari 2017

Husmodellen kan laddas ned som pdf och beställas som publikation till och med 30 juni 2017.

Från och med 1 juli 2017 kommer Husmodellen inte längre att kunna laddas ned eller beställas.

Ladda ner

Beställ

Tillbehör till Växthuset
Pris: 150 kronor/st exklusive moms

Du kan kostnadsfritt beställa publikationer för under 200 kronor (exklusive moms). Du betalar då inte heller frakt. Om du beställer för över 200 kronor (exklusive moms) debiteras du hela beloppet samt eventuell moms och frakt.