Växthuset

Stöd för arbetsplatser som vill kartlägga förekomsten av diskriminering

Ett verktyg som kan fungera som ett stöd för arbetsplatser där man vill kartlägga förekomsten av diskriminering eller risk för diskriminering utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Växthuset kan också verka som en ögonöppnare och ett första steg i ett förändringsarbete.

Växthuset består bland annat av en affisch som illustrerar olika "rum" som finns på en arbetsplats. Till affischen finns också en handledning med fördjupningsfrågor om de olika diskrimineringsgrunderna. Frågorna kan användas för att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i de olika "rummen", till exempel mötesrum, medarbetarsamtal och vid kaffemaskinen och så vidare.

Tanken är att arbetet med Växthuset ska genomföras i grupp. Lämpligt antal deltagare är 15–20 personer (maximalt 25–30 personer), som delas upp i mindre grupper om 3–5 personer i varje grupp.

Målgruppen för verktyget är personer i ledande befattning, fackliga representanter eller andra som är engagerade i jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom arbetslivet.

Nya bestämmelser i lagen påverkar möjligheten att använda Växthuset 

Växthuset är inte uppdaterad enligt de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen som träder i kraft den  1 januari 2017.

Nya bestämmelser i diskrimineringslagen från 1 januari 2017

Växthuset kan laddas ned som pdf och beställas som publikation till och med 30 juni 2017.

Från och med 1 juli 2017 kommer Växthuset inte längre att kunna laddas ned eller beställas.

Ladda ner

Beställ

Växthuset
Pris: 500 kronor/st exklusive moms

Du kan kostnadsfritt beställa publikationer för under 200 kronor (exklusive moms). Du betalar då inte heller frakt. Om du beställer för över 200 kronor (exklusive moms) debiteras du hela beloppet samt eventuell moms och frakt.