Sexuella trakasserier på arbetet

Infoblad som beskriver vad trakasserier är, vad du kan göra om du blir utsatt på arbetsplatsen och vad du som är arbetsivare ska göra när det händer.