Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet

Skriften beskriver dels hur arbetstagarens skydd mot diskriminering är utformat i lagstiftningen och dels vilket ansvar arbetsgivaren har för arbetet med lika rättigheter.