E-utbildning lönekartläggning

E-utbildningen är tänkt att fungera som ett stöd för arbetsgivare i arbetet med lönekartläggning.

Utbildningen går steg för steg igenom hur ni kan arbeta med lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner. Det finns också tips på hur du kan få igång arbetet på din arbetsplats.

E-utbildningen är uppdaterad med nya bestämmelser

Från den 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Dessa ändringar är uppdaterade i e-utbildningen lönekartläggning. 

Information om nya bestämmelser om lönekartläggning

Gå till utbildningen

E-utbildning lönekartläggning