E-utbildning lönekartläggning

E-utbildningen är tänkt att fungera som ett stöd för arbetsgivare i arbetet med lönekartläggning.

Utbildningen går steg för steg igenom hur ni kan arbeta med lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner. Det finns också tips på hur du kan få igång arbetet på din arbetsplats.

E-utbildning lönekartläggning håller på att uppdateras

Från den 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

Information om nya bestämmelser om lönekartläggning 

Observera att arbete pågår med att uppdatera e-utbildning lönekartläggning utifrån de nya bestämmelserna. Uppdateringarna är ännu inte publicerade.

Gå till utbildningen

E-utbildning lönekartläggning