E-utbildning lönekartläggning

E-utbildningen är tänkt att fungera som ett stöd för arbetsgivare i arbetet med lönekartläggning.

Utbildningen går steg för steg igenom hur ni kan arbeta med lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner. Det finns också tips på hur du kan få igång arbetet på din arbetsplats.

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning vart tredje år. Arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte 25 eller fler anställda ska även vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan och dokumentera de åtgärder som under de kommande åren behövs på arbetsplatsen gällande arbetsförhållanden, rekrytering och löner. Dessa arbetsgivare ska också vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner.

Gå till utbildningen

E-utbildning lönekartläggning