Analys lönelots

Materialet är inte uppdaterat med de nya bestämmelser i diskrimineringslagen som gäller från 1 januari 2017.

Analys Lönelots är ett verktyg för arbetsgivare som vill göra en arbetsvärdering. Det kan bidra till att få en helhetsbild över arbetenas krav och svårighetsgrad. Verktyget ger delaktighet och insyn samt stimulerar till samverkan.

DO har beslutat att i framtiden inte längre erbjuda datorprogrammet Analys lönelots. Det innebär att verktyget kommer tas bort från do.se. 

Varför tar vi bort Analys lönelots och vad händer med verktyget?

Analys lönelots består av en vägledning, datorprogrammet Lönelots, en guide till programmet och en presentation av verktyget. Den information som finns i vägledningen och guiden är inte uppdaterat med de nya bestämmelser i diskrimineringslagen som gäller från 1 januari 2017. Men om man tar hänsyn till de lagändringar som genomförts går det fortfarande att använda Analys Lönelots.

Vägledning

Vägledningen kan användas vid värdering och gruppering av likvärdiga arbeten i samband med lönekartläggning. Analys Lönelots kan också användas som grund vid individuell lönesättning.

Analys Lönelots är utformad som en grundstomme för att kunna användas i olika verksamheter, både inom den privata och offentliga sektorn. Verktyget behöver därför anpassas till den egna verksamheten.

Datorprogram till Analys lönelots

Det finns ett stöd i programmet som ger möjlighet att anpassa Analys Lönelots till den egna verksamheten. Grundversionen av Analys Lönelots finns inlagd i programmet samt hjälpfunktioner för varje moment i metoden.

Programmet består av två delar som du kan använda tillsammans eller separat:

  • Arbetsvärdering
  • Lönekartläggning

För att kunna använda programmet krävs en förståelse för hur modellen fungerar. Därför bör du gå igenom vägledningen "Analys lönelots" innan du använder programmet. Det finns också en guide till datorprogrammet som berör delarna arbetsvärdering och lönekartläggning.

Presentation

Till Analys Lönelots finns även en presentation som beskriver verktyget, arbetsgången och värderingsarbetet. Den kan användas som stöd när ett arbete med Analys lönelots ska inledas och genomföras på arbetsplatsen, både som informations- och diskussionsunderlag.

Support

Kontakta lonelots@do.se för support gällande innehåll och lonelots@weightpoint.se vid behov av teknisk support.

Om programmet

Analys lönelots, version 5.3, 2014, är kostnadsfritt och fungerar på PC. Programmet är framtaget av DO i samarbete med Anita Harriman (Lönelotsarna), Arne Nilsson (Derivia Musik och IT) och Weightpoint AB.

Installation

  1. Packa upp zip-filen.
  2. Klicka "Spara fil".
  3. Kör den fil du sparat genom dubbelklick Installationen börjar. I Windows Vista/XP måste du klicka "tillåt filen att köras".
  4. Om du önskar programmet i standardmappen så klicka "Install". Filerna för programmet packas upp och installeras på din dator.
  5. En ikon för Analys Lönelots finns nu på skrivbordet.
  6. Du kan också starta programmet från "Alla Program/Weightpoint/Lönelots/Lönelotsprogrammet"
  7. Version 5.3 kan installeras över tidigare versioner av lonelots.exe.