Analys lönelots

Verktyget är inte uppdaterat enligt nya bestämmelser i diskrimineringslagen

Analys lönelots består av en vägledning, datorprogrammet Lönelots, en guide till programmet och presentation av verktyget. Materialet är inte uppdaterat med de nya bestämmelser i diskrimineringslagen som gäller från 1 januari 2017 och den information som lämnas i vägledningen och guiden är alltså inte i alla delar aktuell. Om hänsyn vid tillämpningen tas till de lagändringar som genomförts är det emellertid alltjämt möjligt att använda sig av datorprogrammet Lönelots.

DO har beslutat att på sikt inte längre tillhandahålla verktyget Analys lönelots. Det kommer alltså i framtiden inte att vara möjligt att från DO ladda ned Analys lönelots, vägledning och guide. DO kommer i framtiden inte i heller att tillhandahålla support för verktyget.

DO undersöker för närvarande vilka förutsättningar som finns för att Analys lönelots istället kan tillhandahållas av någon annan aktör. Detta arbete pågår, och vi återkommer med mer information när denna översyn är klar. DO kommer att tillhandahålla verktyget för nedladdning, och även erbjuda fortsatt support, fram till dess att formen för en eventuell sådan överlåtelse av verktyget är klart.

DO kommer under alla förutsättningar att hålla verktyget tillgängligt, och även erbjuda support, minst till och med 31 december 2017.

Vägledning

Analys Lönelots är ett verktyg för arbetsgivare som vill göra en arbetsvärdering. Det kan hjälpa dig att få en helhetsbild över arbetenas krav och svårighetsgrad. Analys Lönelots ger delaktighet och insyn samt stimulerar till samverkan.

Vägledningen kan användas vid värdering och gruppering av likvärdiga arbeten i samband med lönekartläggning. Analys Lönelots kan också användas som grund vid individuell lönesättning.

Analys Lönelots är utformad som en grundstomme för att kunna användas i olika verksamheter. Verktyget behöver därför anpassas till den egna verksamheten.

Analys Lönelots används i en mängd skilda verksamheter och för olika ändamål både inom den privata och offentliga sektorn. Verktyget har reviderats flera gånger. Genom utvecklingsarbete, erfarenheter och synpunkter från användare utvecklas stödet kontinuerligt. 

Datorprogram till Analys lönelots

Datorstödet ger möjligheter att anpassa Analys Lönelots till den egna verksamheten. Grundversionen av Analys Lönelots finns inlagd i datorstödet samt hjälpfunktioner för varje moment i metoden

Programmet består av två delar som kan användas tillsammans eller separat:

  • Arbetsvärdering
  • Lönekartläggning

För att kunna använda programmet krävs en förståelse för hur modellen Analys lönelots fungerar. Därför bör du gå igenom vägledningen "Analys lönelots" innan du använder datorstödet.

Datorprogrammet är kostnadsfritt och fungerar på PC.

Installation

  1. Packa upp zip-filen.
  2. Klicka "Spara fil".
  3. Kör den fil du sparat genom dubbelklick Installationen börjar. I Windows Vista/XP måste du klicka "tillåt filen att köras".
  4. Om du önskar programmet i standardmappen så klicka "Install". Filerna för programmet packas upp och installeras på din dator.
  5. En ikon för Analys Lönelots finns nu på skrivbordet.
  6. Du kan också starta programmet från "Alla Program/Weightpoint/Lönelots/Lönelotsprogrammet"
  7. Version 5.3 kan installeras över tidigare versioner av lonelots.exe.

Guide till datorprogrammet

Det finns en guide till datorprogrammet i pdf-format som berör delarna arbetsvärdering och lönekartläggning.

Om programmet

Analys lönelots version 5.3, 2014

Programmet är framtaget av DO i samarbete med Anita Harriman (Lönelotsarna), Arne Nilsson (Derivia Musik och IT) och Weightpoint AB.

Support

Kontakta lonelots@do.se för support gällande innehåll och lonelots@weightpoint.se vid behov av teknisk support.

Presentation

Till Analys Lönelots finns även en power point-presentation som går igenom verktyget, arbetsgången och värderingsarbetet. Den kan användas som stöd när ett arbete med Analys lönelots ska inledas och genomföras på arbetsplatsen, både som informations- och diskussionsunderlag.