Vi tar bort Analys lönelots från do.se

DO har beslutat att i framtiden inte längre erbjuda datorprogrammet Analys lönelots. Det innebär att verktyget kommer tas bort från do.se. Det kan bli aktuellt att någon annan aktör tar över programmet.

När vi tar bort Analys lönelots kommer det inte längre vara möjligt att ladda ned datorprogrammet, vägledningen eller guiden från vår webbplats. Vi kommer då inte heller erbjuda någon support.

DO:s beslut hänger samman med att det är nödvändigt för varje arbetsgivare att säkerställa att metoder och verktyg är lämpliga och relevanta för lönekartläggning i den egna verksamheten. Om DO tillhandahåller en viss metod kan det indirekt riskera att motverka att arbetsgivare säkerställer en nödvändig verksamhetsanpassning.

Annan aktör kan komma att ta över verktyget

Vi undersöker för närvarande vilka förutsättningar som finns för en annan aktör att tillhandahålla Analys lönelots. Mer information kommer finnas här på do.se när översynen är klar.

Vårt ställningstagande innebär alltså inte något underkännande av Analys lönelots. Tvärtom anser vi att detta verktyg, som ett av flera liknande verktyg på marknaden, har möjlighet att bidra till att uppnå lagstiftningens syfte inom området lönekartläggning och jämställda löner.

Analys lönelots finns på vår webbplats hela 2017

Vi kommer att tillhandahålla verktyget för nedladdning, och även erbjuda fortsatt support, fram till dess att formen för en eventuell överlåtelse av verktyget är klart. Det innebär att DO tillhandahåller verktyget på do.se och erbjuder support åtminstone till och med 31 december 2017.

Om verktyget

Analys Lönelots är ett verktyg för arbetsgivare som vill göra en arbetsvärdering. Verktyget består av en vägledning, datorprogrammet Lönelots, en guide till programmet och en presentation av verktyget. Materialet är inte uppdaterat med de nya bestämmelser i diskrimineringslagen som gäller från 1 januari 2017. Den information som lämnas i vägledningen och guiden är alltså inte aktuell i alla delar. Om man tar hänsyn till de lagändringar som genomförts går det fortfarande att använda datorprogrammet Lönelots.

Till verktyget Analys lönelots

Exempel på annat stöd

Exempel på stöd och vägledning som vi fortsatt kommer att tillhandahålla är e-utbildningen om lönekartläggning. Den går igenom hur arbetsgivare kan arbeta med lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner. Vi har också tagit fram ett informationsblad om de nya bstämmelserna i diskrimineringslagen.

E-utbildning om lönekartläggning

Informationsblad om nya bestämmelser för arbetsgivare

Årliga lönekartläggningar