Analys lönelots tas bort från DO

DO har beslutat att i framtiden inte längre erbjuda datorprogrammet Analys lönelots. Det innebär att verktyget kommer tas bort från do.se. Det kan bli aktuellt att någon annan aktör tar över programmet.

I framtiden kommer det inte längre vara möjligt att ladda ned datorprogrammet, vägledningen och guiden från vår webbplats. Erbjudandet om support kommer också att upphöra.

Därför tar DO bort verktyget

DO:s beslut hänger samman med att det är nödvändigt för varje ansvarig aktör att själv säkerställa att metoder och verktyg är lämpliga och relevanta för lönekartläggning i den egna verksamheten. Om DO tillhandahåller en viss metod kan det indirekt riskera att motverka att en nödvändig verksamhetsanpassning sker.

Kan Analys lönelots tillhandahållas av annan aktör?

Vi undersöker för närvarande vilka förutsättningar som finns för att Analys lönelots istället kan tillhandahållas av någon annan aktör. Detta arbete pågår och information kommer att pulbiceras på webbplatsen när översynen är klar.

Analys lönelots finns på vår webbplats hela 2017

Vi kommer att tillhandahålla verktyget för nedladdning, och även erbjuda fortsatt support, fram till dess att formen för en eventuell överlåtelse av verktyget är klart. Vi kommer under alla förutsättningar att hålla verktyget tillgängligt och även erbjuda support minst till och med 31 december 2017. Till Analys Lönelots.

Om verktyget

Analys Lönelots är ett verktyg för arbetsgivare som vill göra en arbetsvärdering. Verktyget består av en vägledning, datorprogrammet Lönelots, en guide till programmet och en presentation av verktyget. Materialet är inte uppdaterat med de nya bestämmelser i diskrimineringslagen som gäller från 1 januari 2017. Den information som lämnas i vägledningen och guiden är alltså inte aktuell i alla delar. Om man tar hänsyn till de lagändringar som genomförts går det fortfarande att använda datorprogrammet Lönelots.

Exempel på annat stöd

Exempel på stöd och vägledning som vi fortsatt kommer att tillhandahålla är e-utbildningen om lönekartläggning. Den går igenom hur arbetsgivare kan arbeta med lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner.