Anmälningsblanketter (teckenspråk)

Information på teckenspråk

Här hittar du DO:s anmälningsblanketter.

Anmälningsblanketter

Blanketterna finns nedan och är sorterade under områdena arbetsgivare, andra områden med koppling till arbetslivet, utbildningsanordnare och andra samhällsområden.

Beskrivning av anmälningsblanketter på teckenspråk, se videon på DO:s YouTube-kanal

Arbetsgivare

  • Anmälan om diskriminering eller missgynnande på arbetsplats
  • Anmälan av arbetsgivare som brister i det förebyggande och främjande arbetet

 

Information om anmälan av arbetsgivare på teckenspråk, se videon på DO:s YouTube-kanal

Blanketter

Anmälan om diskriminering eller missgynnande på en arbetsplats (pdf)

Anmälan om diskriminering eller missgynnande på en arbetsplats (word)

Anmälan om brister i det förebyggande och främjande arbetet på en arbetsplats (pdf)

Anmälan om brister i det förebyggande och främjande arbetet på en arbetsplats (word)

Andra områden med koppling till arbetslivet

 

Information om anmälan av andra områden med koppling till arbetslivet på teckenspråk, se videon på DO:s YouTube-kanal

Blanketter

Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde (pdf)

 Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde (word)

Utbildning

  • Anmälan av utbildningsanordnare för diskriminering och trakasserier samt
  • Anmälan av utbildningsanordnare som brister i det förebyggande och främjande arbetet

Information om anmälan av utbildningsanordnare på teckenspråk, se video på DO:s YouTube-kanal

Blanketter

Anmälan om diskriminering inom utbildningsområdet (pdf)

Anmälan om diskriminering inom utbildningsområdet (word)

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i det förebyggande och främjande arbetet (pdf)

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i det förebyggande och främjande arbetet (word)

Andra samhällsområden

Information om anmälan av en aktör inom ett annat samhällsområde på teckenspråk, se videon på DO:s YouTube-kanal

Blanketter

Anmälan om diskriminering inom ett annat samhällsområde (pdf)

Anmälan om diskriminering inom ett annat samhällsområde (word)

Tillgänglighet och instruktioner

Information om tillgänglighet och instruktioner för att fylla i blanketterna på teckenspråk, se videon på DO:s YouTube-kanal